Zwalczanie korników mikrofalami - Dezynsekcja mikrofalami - Usuwanie korników z drewna - Metody zwalczania korników
Kornik drukarz – dezynsekcja mikrofalami
5 marca, 2017
siatka na krety siatka przeciwko kretom siatka rabatowa
Siatka przeciw kretom siatka rabatowa
8 marca, 2017

Odszkodowanie to jedno z najczęstszych zleceń obsługiwanych przez naszą kancelarię adwokacką. Co roku mnóstwo osób zostaje pokrzywdzonych w rezultacie rozmaitych wypadków losowych, czy to wypadków pracowniczych, czy wypadków samochodowych. Co raz częściej mówi się także o odszkodowaniach związanych z błędem medycznym. Jako profesjonalni adwokaci mamy wystarczającą wiedzę by opisać Wam podstawowe wiadomości związane z dochodzeniem odszkodowań w różnych przypadkach. Mamy nadzieję, że ta publikacja podniesie Waszą świadomość i rozproszy wszelkie wątpliwe kwestie związane z odszkodowaniami.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Pomimo, iż w literaturze jurydycznej nie zostało gruntownie sformułowane określenie błędu, w praktyce przyjmuje się, że błąd medyczny to sprzeczne z dzisiejszą wiedzą działanie lub zaniedbanie, którego efektem jest zarażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć pacjenta. Błąd medyczny może być wywołany przez nieodpowiednią diagnozę, jeśli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła stosowne leczenie, przyczyniające się do rozwoju choroby, rozbieżne z obecną wiedzą lekarską leczenie i wykonanie zabiegu chirurgicznego, w wyniku którego powstała określona szkoda, jak i zastosowanie preparatu zdrowotnego lub wyrobu medycznego, który okazał się być nieefektywny i niewłaściwy dla danego pacjenta. Na tym tle charakteryzuje się trzy fundamentalne typy błędu medycznego: błąd diagnostyczny, błąd terapeutyczny i błąd techniczny. Odszkodowanie za błąd lekarski może być uzyskane w normalnym procesie cywilnym, lub przed specjalną jednostką do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Odszkodowanie drogowe

Wszystko zaczyna się od wypadku, który przyczynił się do powstania danej szkody. Wypadek komunikacyjny regulowany jest jako zjawisko w ruchu kontynentalnym, w którym uczestniczy co najmniej jeden pojazd (z napędem silnikowym lub bez takiego silnika) jak i którego rezultatem są szkody w majątku lub szkody na uczestnikach zdarzenia. Ofiarą incydencie drogowym może być więc nie tylko osoba kierująca danym samochodem, czy jego pasażer. W wypadku komunikacyjnym mogą partycypować również osoby jadące na rowerze, osoby jadące na motorze i piesi, którzy znaleźli się zwyczajnie w złym miejscu i w złym czasie. Najaktualniejszą podstawą kompensaty odszkodowania jest szkoda. Szkoda może przybrać strukturę materialną i niemajątkową, oraz rzeczową i osobową. Ogół strat, które zaistniały w rezultacie wypadku, brany jest pod uwagę podczas ewaluacji wartości zadośćuczynienia. Jednak zanim placówka ubezpieczeniowa rozważy zapłatę kwoty odszkodowawczej, my jesteśmy zobowiązani do zgłoszenia wypadku komunikacyjnego. Po zakomunikowaniu wydarzenia, ubezpieczyciel wysyła likwidatora, czyli funkcjonariusza, który analizuje rozmiar szkód. Stworzony przez niego raport jest podstawą decyzji wydawanej przez firmę ubezpieczeniową. Cały proces uzyskiwania odszkodowania trwa około 1 miesiąca.

Wypadek przy pracy – należy Ci się odszkodowanie

Powstała w 2002 roku regulacja o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych opisuje wypadek przy pracy jako nagłe zdarzenie spowodowane okolicznością zewnętrzną wywołujące uraz bądź śmierć, które wystąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika podstawowych czynności albo zleceń zwierzchników,
  • podczas lub w związku z świadczeniem przez zatrudnionego aktywności na rzecz przełożonego nawet bez zarządzenia,
  • w czasie pozostawania zatrudnionego w dyspozycji zleceniodawcy w trasie między miejscem działania przełożonego, a miejscem wykonywania zadań wynikających ze stosunku pracy.

Najbardziej kluczowym elementem definicji jest sformułowanie zewnętrznej przyczyny incydentu. Zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy charakteryzuje właściwość, która zaszła bez względu na osobę pracownika. Za zewnętrzne przyczyny przyjmuje się między innymi pracę maszynerii, energii energetycznej, preparatów chemicznych i potęgi natury. Co więcej wypadek w pracy może mieć także związek z ignorancją różnych osób, które ponoszą odpowiedzialność za stosowne zabezpieczenie stanowiska pracy lub niebezpiecznych towarów. Wypadek przy pracy zaczyna całą, wieloaspektową machinę procedur. Poszkodowany w wypadku w miejscu pracy ma predyspozycję dochodzenia jednorazowego odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto, na zasadach ogólnych, może on żądać kompensacji zaznanej krzywdy od zleceniodawcy przed sądem cywilnym.

Żądanie odszkodowania za jakikolwiek z wymienionych tutaj wypadków może być problematyczne dla osób, które nie mają odpowiedniego doświadczenia. A możecie nam wierzyć, że o uczciwe zadośćuczynienie warto jest powalczyć, choćby ze względu na to, że uzyskane pieniądze pomogą Ci wrócić do zdrowia. Zatrudnienia przez nas adwokaci gwarantują fachowe doradztwo i profesjonalną pomoc w aspekcie odzyskiwania stosownych odszkodowań i nie tylko.

Jesteśmy doświadczoną kancelarią adwokacką z Torunia. Zatrudnienia przez nas prawnicy z pasją zajmują się każdą sprawą, nawet tą najbardziej skomplikowaną. Zadziałamy na Twoją korzyść w każdej sprawie. Zgłoś się do naszej kancelarii prawnej i uzyskaj szybką pomoc. prawnik Toruń

Komentarze są wyłączone.