Profesjonalny DJ na wesela
7 kwietnia, 2016
Projektowanie ogrodów w Toruniu
17 maja, 2016

Kancelaria odszkodowawcza Salus

odszkodowanie za wypadek

Odszkodowanie jest rekompensatą szkody, jaka pojawiła się jako rezultat zdarzenia, którego skutków winny jest sprawca. Bardzo często zdarza się, że w rezultacie, dajmy na to, wypadku w ruchu drogowym, nasz pojazd mechaniczny zostaje poważenie uszkodzony, lub też, ze względu na wielkość zniszczeń podlega kasacji. Wtedy, jako osoba ubezpieczona możemy liczyć na wypłatę odszkodowania, za które szybko naprawimy samochód lub kupimy nowy. Odszkodowanie pełni szczególną rolę w przypadku zdarzeń, w których osoby poszkodowane doznały poważnych obrażeń. Uzyskanie pieniędzy pozwala na szybki powrót do zdrowia i pomaga w utrzymaniu rodziny na godnym poziomie. Czasami zdarza się jednak, że nieuczciwe instytucje ubezpieczeniowe zaniżają kwotę odszkodowania lub opóźniają się w jego wypłacie. W takich sytuacjach mogą Państwo liczyć na pomoc profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej Salus, która od wielu lat zajmuje się obsługą roszczeń odszkodowawczych na terenie Torunia, Bydgoszczy, Inowrocławia i Włocławka. Dla nas każdy klient jest tak samo ważny. Nie pozwolimy Ci zostać samemu z dochodzeniem należnego Tobie odszkodowania. Zapoznaj się z nasza ofertą.

Wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny definiuje się jako zdarzenie w ruchu lądowym, w którym bierze udział co najmniej jeden samochód lub pojazd nie mechaniczny oraz którego rezultatem są szkody w mieniu lub szkody na osobach w nim uczestniczących. Wypadki samochodowe wywołują niejednokrotnie niezwykle trudne obrażenia, dlatego też konieczna jest szybka i efektywna pomoc finansowa w postaci odszkodowania. Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny jest głównie wypłacane przed towarzystwo ubezpieczeniowe, chociaż, jako ofiara wypadku samochodowego, jesteśmy także uprawnieni do zdobycia odszkodowania od sprawcy wypadku w drodze procesu cywilnego. Dochodzenie odszkodowania rozpoczyna mechanizm likwidacji szkód, podczas którego powołany likwidator szacuje wysokość szkód i ich wartość. Swój protokół likwidator przedstawia komisji odszkodowawczej w konkretnej instytucji ubezpieczeniowej, która stanowi o wysokości kwoty odszkodowania. Oprócz odszkodowania ofiary wypadków mogą także liczyć na wypłatę zadośćuczynienia oraz renty. Niezależnie od postaci strat, kancelaria odszkodowawcza Salus jest zawsze gotowa pomóc Tobie na każdym szczeblu odzyskiwania odszkodowania za wypadek komunikacyjny.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

W razie wypadku w pracy, każdy pracownik jest upoważniony do uzyskania właściwego odszkodowania od instytucji ubezpieczającej konkretny zakład pracy. Sam wypadek przy pracy określa się jako zaskakujące wydarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną wywołujące uraz lub śmierć, które wystąpiło w związku z pracą, czyli w trakcie wykonywania normalnych obowiązków oraz poleceń przełożonych, realizowania przez zatrudnionego czynności na korzyść przełożonego albo w trakcie pozostawania w dyspozycji zleceniodawcy. Tak samo jak wypadek przy pracy rozważa się również wypadek w drodze do pracy. Po wystąpieniu wydarzenia, które wywołało uszczerbek na zdrowiu pracownika, pracodawca jest zobowiązany do poinformowania stosownego, okręgowego inspektora pracy, jak i do powołania zespołu powypadkowego, który poprowadzi dochodzenie w zakładzie pracy i odda oficjalny raport właściwej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następnie pracownik może wnosić o specjalne, jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy. Ponadto, oprócz dochodzeniem odszkodowania od ZUS-u poszkodowany pracownik, może zdobyć odszkodowanie na zasadach ogólnych od samego zleceniodawcy. Salus, jako profesjonalna kancelaria odszkodowawcza wielokrotnie zajmowała się obsługą roszczeń kompensacyjnych związanych z wypadkiem przy pracy. Potrafimy pomóc także Tobie i wspólnie uzyskać wysokie odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Błąd medyczny

Wszelkie zabiegi lecznicze maja na celu poprawę sprawności organizmu, jak i ratowanie ludzkiego życia. Najczęściej operacje przebiegają pomyślnie, a ich rezultat jest zadowalający. Aczkolwiek czasami podczas badania chorego, albo w trakcie zabiegu lekarz popełnia błąd, który skutkuje uszczerbkiem na zdrowiu chorego. W takich okolicznościach konieczne jest zapełnienie sobie komfortu finansowego, przez otrzymanie właściwego odszkodowania za błąd lekarski. Błąd medyczny definiuje się jako sprzeczne z współczesną nauką działanie bądź zaniechanie, którego efektem jest zainfekowanie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź śmierć chorego. Takie postępowanie lub zaniedbanie może zaistnieć w trakcie badania, leczenia albo operowania chorego, a jego rezultaty są bardzo często nieusuwalne. Błąd lekarski rekompensuje odszkodowanie, które umożliwia godziwe życie i wsparcie pieniężne podczas rekonwalescencji. O wysokości odszkodowania decyduje komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, która bierze pod uwagę wszystkie przesłanki sprawy. Naturalnie, poszkodowany pacjent może ubiegać się także o odszkodowanie od przychodni na zasadach ogólnych. Nasza kancelaria odszkodowawcza pomoże Tobie w zdobywaniu odszkodowania za błąd medyczny oraz postara się osiągnąć najwyższą, możliwą sumę, która umożliwi Tobie wstać na nogi.

Głównym celem kancelarii odszkodowawczej Salus jest obsługa wszelkiego rodzaju zdarzeń, które spowodowały wystąpienie szkody materialnej i niematerialnej. Szukając lepszych warunków finansowej rekompensaty dla naszych Klientów, korzystamy jedynie ze sprawdzonych i uczciwych metod, bazując na ogromnej wiedzy prawnej, administracyjnej i finansowej. W naszej firmie zatrudniamy jedynie najlepszych fachowców, których wiedza i długoletni staż pracy, wspomagają proces dochodzenia odszkodowania dla naszych Klientów. Specjalizujemy się w skutecznym i szybkim dochodzeniu takich roszczeń, jak odszkodowania, zadośćuczynienia, renty i zwroty kosztów leczenia, które dla wielu osób są ostatnią deską ratunku.

Kancelaria odszkodowawcza Salus zaprasza na stronę internetową – odszkodowania za wypadek!

Komentarze są wyłączone.