Parking lotniskowy parking przy lotnisku w Gdańsku parking Bastion przy lotnisku w Gdańsku
Parking lotniskowy
20 listopada, 2016
Dj na wesele polsko-angielskie Wodzirej na wesele wielokulturowe Dj na wesele mieszane
Scenografia dźwiękowa wesela polsko-angielskiego
24 listopada, 2016

Budowa instalacji biogazowej

Biogazownie pochodnie do spalania biogazu instalacje na biogaz

Biogazownie pochodnie do spalania biogazu instalacje na biogaz

W jakich obiektach biogaz może być nadrzędnym źródłem elektryczności i ciepła?

Po pierwsze w klarowaniu ścieków, gdzie sfermentowane nieczystości pochodzenia biologicznego są decydującym źródłem do otrzymywania energii. W rezultacie udaje się unormować osady ściekowe, zaś oczyszczalnia praktycznie w ogóle nie musi czerpać odmiennych źródeł napięcia. Naloty pochodzące ze ścieków są materiałami ubocznymi, zachodzącymi w wyniku procesu czyszczenia ścieków. Fermentacja odbywa się w oddzielnej komorze, gdzie substancja organiczna ulega erozji biologicznej za pomocą bakterii metanowych. Podczas ich „działania” jest produkowany właśnie biogaz. Po drugie – na wysypiskach odpadków komunalnych (biogaz nazywany jest gazem wysypiskowym). Z nich trafia wprost do atmosfery, stwarzając w niej negatywne zmiany, m. in. uszkadzając pokrywę ozonową Ziemi. Niesłychanie ważne jest, aby go „wyławiać”, bo za duże zgęszczenie metanu zmieszanego z powietrzem jest niebezpieczne i – zwyczajnie – grozi wybuchem. Znakomitym zabiegiem na pozbycie się niniejszego kłopotu jest odgazowanie składowiska odpadów. Mamy szansę to osiągnąć na dwa sposoby: biernie i aktywnie. W pierwszej sytuacji pełną masę odpadową należy przedziurawić na na całej powierzchni, a w otworach umiejscowić rury przekłuwane, przez które będzie przesuwał się biogaz. Wykończeniami rur są pochodnie do spalania biogazu. Ryzyko jest naprawdę likwidowane, ale owy system ma jeden ogromny defekt: gazu wydostającego się z wysypiska w ogóle nie można przy użyciu żadnej techniki zagospodarować. W całości zostaje spalony przez pochodnie. Zatem lepszą metodą jest aktywne odgazowanie, które polega na tym, że biogaz jest łagodnie zasysany przez podzespół ssąco – regulacyjno – pompujący. Nieprzenikliwość składowiska nieczystości bazuje na dwóch pokrywach: rekultywacyjnej i glinowo – piaskowej. Gospodarstwa wiejskie też wykorzystują metody oparte na biogazie (biogazownie rolnicze), który pochodzi przykładowo z pozostałości po produkcji wiejskiej bądź odchodów zwierząt gospodarskich.

Plusy wyzyskiwania biogazowni

Obok redukcji wyrzucania do atmosfery toksyn, korzyści z wyzyskiwania biogazu jest co najmniej parę. Biogaz należy do Odnawialnych Źródeł Energii, dlatego im więcej zainteresowanych będzie z niego czerpało, tym skromniejsze będzie zapotrzebowanie na kopalne materiały energetyczne (w trakcie ich spopielania wyzwalają się groźne związki). Jego własnością jest polepszanie jakości nawozu (jest wytwarzany tzw. poferment, a mianowicie przefermentowana gnojowica, która ma mniejszą liczbę „negatywnych” bakterii oraz jest oczyszczona z chwastów), zdolność do utrzymania utrwalenie torfu w ziemi oraz redukcja patogenów (w efekcie higienizacji). Co istotne, za pomocą biogazu, spada o blisko 80% siła odorów, natomiast wody naziemne i gruntowe udaje się w decydującym stopniu „uratować” od zanieczyszczeń.

Postanowienie: Budowanie systemu wykorzystującego biogaz

Postawienie instalacji biogazowej dobrze byłoby powierzyć firmie, która posiada bogate doświadczenie oraz przydatne uprawnienia. W Toruniu wiodącą firmą jest Wagra, która świadczy takie usługi, jak: przygotowywanie instalacji gazowych, ich wzniesienie, instalację oraz dozór, rewitalizację rejonów zielonych, projektowanie oraz budowę zespołów odgazowania wysypisk odpadów, montaż całej instalacji do pozyskiwania biogazu ze ścieków, specjalnych pomp do odessania biogazu oraz montaż generatorów prądu. Firma ma znakomitej klasy sprzętem, np. zgrzewarkami do montażu gazociągów, i przeprowadzania prób szczelności instalacji.

Ile kosztuje budowa?

Koszt wzniesienia biogazowni jest uzależniony od sporej ilości czynników, np. od lokalizacji, wariantu substratu, który będzie w niej przerabiany albo sumy dofinansowania. Standardowy wkład wynosi prawie 15 mln zł/MW, a inwestycja zwróci się w ciągu 3 lat. Jeżeli chodzi o mniejsze instalacje biogazowe, które mają moc 230 kW, to wydatek wynosi orientacyjnie 21 mln zł w przeliczeniu na 1 MW. Koszt budowy zwraca się w blisko 5 lat. Powinniśmy nadmienić, iż biogaz trzeba zaliczyć do jednego spośród wysoce stabilnych materiałów energetycznych. Tok fermentacji materii organicznej jest procesem nieustannym, co znaczy, iż występuje 24 godziny na dobę. pełny Instalacja biogazowa może zatem nie tylko się zwrócić, ale również zapewniać duże zyski. Jest to zależne od okresu pozostawania w biogazowni rozkładającej się materii, okazałości pojemników albo stopnia zagospodarowania powstałego ciepła.

Który obszar będzie idealny pod instalację na biogaz?

Po pierwsze ten, do którego przedsiębiorca posiada prawo (ma umowę przeniesienia własności lub najmu), posiada najmniej 2-3 ha i nie posiada wyglądu wydłużonego, smukłego czworoboku. Przed ustaleniem struktury trzeba rozejrzeć się, czy w najbliższym czasie nie uda się pozyskać przyległych gruntów (przyczynią się do rozbudowy systemu wykorzystywania sfermentowanej materii biologicznej). Następnymi ruchami są: skontrolowanie projektu zagospodarowania przestrzennego, miejsca biogazowni względem pozostałych zabudowań, np. domów mieszkalnych, usytuowania sieci energetycznej, uzbrojenia gruntu oraz odległości od zasobu materiału.

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem oraz wykorzystywaniem biogazu, kliknij w niniejszy odnośnik – Odgazowanie składowiska odpadów

Komentarze są wyłączone.