pożyczki przez internet - pożyczki online w 15 minut - pożyczka w 24h
Pieniądze w 15 minut, czyli pożyczki online
12 listopada, 2016
Parking lotniskowy parking przy lotnisku w Gdańsku parking Bastion przy lotnisku w Gdańsku
Parking lotniskowy
20 listopada, 2016

Odgazowanie składowiska odpadów

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

Pozyskiwanie energii z osadów ściekowych lub tłuszczy? Dziś to możliwe!

Odnawialne Źródła Energii (innymi słowy: OZE) są w naszym kraju oraz na świecie niezwykle popularne, o czym rozstrzyga ich nieskomplikowana dostępność, ilość oraz samorzutny proces odtwarzania za pomocą naturalnych procesów przyrodniczych. Do takich źródeł przynależy:

 • energia geotermiczna
 • energia pochodząca z promieniowania słonecznego
 • energia wody
 • energia wiatru
 • energia pochodząca ze spalania biomasy

Energia pochodząca z biomasy jest inaczej nazywana biogazem wysypiskowym, biogaz agrarny, odrzuty drzewne, słomę i uprawy energetyczne. Z biomasy można otrzymać dwie odmiany energii – cieplną i elektryczną. Dodatkowo możemy spożytkować ją do wygenerowania paliwa.

Zaś tzw. czysta biomasa oznacza rośliny, ich części, półprodukty pochodzące z przetwórstwa drzewnego, zrzynki drewnopochodne powstające w trakcie przeróżnych procesów w branży papierniczej, tłuszcze, oleje, osady ściekowe, mączka, łój zwierzęcy, odpadki powstające w trakcie oczyszczania ścieków oraz paliwa, np. – eteryzowany bioetanol, biodiesel i biogaz (więc te półprodukty oraz komponenty, jakie uprzednio powstały w 100% z biomasy). Należy mieć na uwadze, iż biogaz jest produkowany też samorzutnie w efekcie rozkładania się substancji organicznej. Ze względu na wariant podłoża, które jest dostosowywane przy korzystnej produkcji biogazu, wyróżnia się:

 • źródła komunalne, m. in. osad ściekowy
 • źródła płynące z sektora spożywczego, m. in. odpady z browaru
 • źródła zwierzęce, np. obornik
 • źródła płynące z sektora roślinnego, np. zielone odpady

Co jest potrzebne do otrzymywania biogazu?

Jakakolwiek instalacja przeznaczona do generowania biogazu ma indywidualną budowę jeśli chodzi o zastosowany materiał. Ogólnie jednakże można wyszczególnić najważniejsze jej elementy, bez jakich w ogóle nie byłaby w stanie funkcjonować: maszyna do pierwotnej obróbki biomasy, komora (oddana do fermentacji materiału), instalacja gazowa, system grzewczy, instalacja elektromagnetyczna oraz instalacja, gdzie będzie można przetworzyć gnojownicę. W zakresie planowania i montażu instalacji biogazowych pozytywną opinią w Toruniu cieszy się firma usługowo-handlowa Wagra. Od 2010 r. ma odrębną pracownię, w której opracowuje się całościową dokumentację, np. sieci gazowych niskiego ciśnienia, urządzeń do przepompowywania i spalania biogazu, albo bioelektrowni opierającej się na gazie wysypiskowym (mianowicie biogazie).

Zasadniczymi jego elementami są: metan (80%) oraz dwutlenek węgla (do 37%). Do innych komponentów należy, m.in. tlen (do 1%). Metan łatwo się zapala, natomiast w większym natężeniu – eksplozyjny. Z tego powodu świetnym środkiem na zabezpieczenie energii dla domu oraz ochrona natury (metan uszkadza bowiem warstwę ozonową Ziemi) jest instalacja odpowiedniego systemu do odgazowywania.

Biogazownia i elektrociepłownia w ogóle nie są tym samym. Pierwsza konstrukcja służy wyłącznie do uzyskiwania biogazu, druga – do zdobywania energii elektrycznej oraz termicznej z biogazu. Biogazowania należy do jednego z fragmentów elektrociepłowni na biogaz.

Dwa fundamentalne zabiegi na odgazowanie

Najprostszym jest odgazowanie bierne, które polega na wywierceniu w masach wysypiska otworów (na wylot). Potem układa się w nich rury z otworami – w środku będzie płynął gaz. Zostanie spalony przez oddzielne pochodnie do spalania biogazu, zaś efektem ubocznym jest woda oraz dwutlenek węgla. Za pomocą niniejszej technologii toksyczne gazy praktycznie w ogóle nie są wyrzucane do atmosfery. Aktywne Odgazowanie składowiska odpadów bazuje na wykorzystaniu takiej samej struktury, natomiast rozbieżnością jest przyłączenie jej do przewodów gazowych z modułem ssąco – regulacyjno – pompujących. Przy jego używaniu biogaz wyciągany jest ze składowiska śmieci w subtelniejszy sposób. Ponadto osłania się je nawierzchnią glinowo – piaskową i rekultywacyjną. Ażeby otrzymać maksymalną szczelność, osadza się w niej nieprzepuszczalną folię. Gaz powstały za sprawą odgazowania aktywnego wykorzystuje się przede wszystkim do produkcji ciepła (kotłownie gazowe), energii elektrycznej (generatory) i termicznej (wraz z elektryczną; w urządzeniach kogeneracyjnych). W dokonaniu słusznego wyboru pomogą fachowcy z firmy Wagra, którzy mają właściwą wiedzę oraz doświadczenie w planowaniu i uruchamianiu takich instalacji. W ofercie mamy szansę znaleźć takie usługi, jak:

 • konstrukcja kompletnych układów, pozwalających odgazować odpady publiczne
 • odgazowanie składowisk śmieci przy użyciu systemu biernego
 • opracowywanie instalacji do modyfikowania oraz oczyszczania biogazu (np. w bioelektrowniach rolniczych)
 • montaż maszyn ssąco-pompujących

Pracownicy firmy w jakiejkolwiek chwili zapewniają pomoc. Są w stanie wykonać początkową analizę co do dochodowości całkowitej inwestycji. Co więcej mamy możliwość poprosić o przeprowadzenie symulacji biogazowej, monitoring, renowację i serwis wszystkich urządzeń.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o Odnawialnych Źródłach Energii i metodach ich wykorzystania, niniejszy odnośnik przekieruje Cię na odpowiednią stronę – Instalacje biogazowe

Komentarze są wyłączone.