15 czerwca, 2016

Profesjonalny kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Pojazdem uprzywilejowanym nazywamy pojazd , który wysyła sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie i jedzie z włączonymi światłami drogowymi […]